© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Savjet mladih

Savjet mladih je organizacija članova Partije mlađih od 30 godina.

Konferencija Savjeta mladih bira predsjednika Savjeta mladih kao i odbor Savjeta, koji broji najmanje deset članova. Organizacija i djelovanje Savjeta se uređuje pravilnikom koji će usvojiti Konferencija Savjeta mladih uz prethodnu saglasnost Glavnog odbora.