© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Савјет младих

Савјет младих је организација чланова Партије млађих од 30 година.

Конференција Савјета младих бира предсједника Савјета младих као и одбор Савјета, који броји најмање десет чланова. Организација и дјеловање Савјета се уређује правилником који ће усвојити Конференција Савјета младих уз претходну сагласност Главног одбора.