© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Forum žena

Forum žena je organizacija žena koju čine sve članice PDP-a. Forum žena se bavi položajem i pravima žena u društvu i ostvarivanjem njihovih prava u skladu sa evropskim standardima i konvencijama. Konferencija Foruma žena bira predsjednicu Foruma i odbor Foruma, koji broji najmanje deset članica. Organizacija i djelovanje Foruma se uređuje pravilnikom koji će usvojiti Konferencija Foruma žena uz prethodnu saglasnost Glavnog odbora.