© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Форум жена

Форум жена је организација жена коју чине све чланице ПДП-а. Форум жена се бави положајем и правима жена у друштву и остваривањем њихових права у складу са европским стандардима и конвенцијама. Конференција Форума жена бира предсједницу Форума и одбор Форума, који броји најмање десет чланица. Организација и дјеловање Форума се уређује правилником који ће усвојити Конференција Форума жена уз претходну сагласност Главног одбора.