© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Poljoprivreda i ruralni razvoj

I pored određenih prirodnih prednosti kao što su: kvalitet poljoprivrednog zemljišta, bogatstvo šuma i vodno bogatstvo, naša poljoprivreda trenutno ne ostvaruje dohodak koji bi obezbijedio dalji razvoj i unapređenje konkurentne proizvodnje, te postizanje pristojnog nivoa životnog standarda poljoprivrednika. Poljoprivreda je velika razvojna šansa Brčko distrikta, nedovoljno iskorišćena, a za koju postoje svi neophodni kapaciteti kako bi ova djelatnost postala jedan od ključnih faktora zapošljavanja, izvoza i ukupnog rasta i razvoja Brčko distrikta. 

U budućnosti, poljoprivredni sektor mora odgovoriti novim izazovima klimatskih promjena, degradacije životne sredine, rastućih briga u vezi sa bezbjednošću hrane, teritorijalnog balansa i potrage za održivim rastom.

  • Mjere za oporavak poljoprivrede

Zakonom odrediti da iznos podsticaja bude6 do 7% od izvornih domaćih prihoda budžeta i da se taj iznos obavezno isplaćuje. Podsticaji iz budžeta su nužna mjera, jer su direktna podrška farmerima i podrška tržišnim mjerama uostalom, primjenjuje se i u svim razvijenim privredama, a posebno na područjima na kojima tradicionalno trgujemo.

Neophodno je donijetinovi Zakon o podsticajima i njime urediti kompletnu problematiku podsticaja razvoja poljoprivrede i života na selu. Dosadašnje pravilnike o podsticajima za tekuću godinu zamijeniti dokumentom koji će važiti 5 do 10 narednih godina. Tako bi se proizvođači mogli slobodno opredjeljivati za pojedine vrste proizvodnje, jer bi unaprijed znali na koje podsticaje mogu računati u budućoj proizvodnji.

Konkretizovati podsticaj i obezbjediti dodatnu stimulaciju za sve kulture za koje imamo zagarantovan otkup. Poznate su činjenice da se na teritoriji Brčko distrikta nalaze već razvijene fabrike koje na godišnjem nivou prerade impozantne količine soje, uljane repice, suncokreta, znatne količine različitog voća, a naročito šljive i višnje. Na ovaj način osigurava se rezultat uloženog podsticaja i razvoja proizvodnje putem sigurnosti plasmana na lokalnom tržištu.

Napraviti razliku u iznosu podsticaja u odnosu na status gazdinstva, da li je u pitanju komercijalno ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, da li je u pitanju registrovana firma ili domaćinstvo. Ideja vodilja nam je „Vratimo život na selo“, i sa tim ciljem zalažemo se za sva manja domaćinstva da im se u startu osigura veći iznos podsticaja, u odnosu na već razvijene firme, kao njihova šansa za razvoj. Na ovaj način osiguravamo opstanak, život i razvoj na selu.

Prepoznati važnost regionalne saradnje na postizanju usaglašenih okvira u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i obezbijediti efikasan sistem koordinacije aktivnosti sa nivoom BiH vlasti, kako bi se obezbijedila sredstva iz pretpristupnih fondova EU i osigurao što veći nivo konkurentnosti do ulaska u EU. Eliminisati sve prepreke i smetnje na ostvarenju ove vrste pomoći gdje glavni ciljevi moraju biti povećana konkurentnost i osiguranje alternativnih prihoda za ruralno stanovništvo Brčko distrikta.

Posebnu pažnju posvetiti podsticanju proizvodnje i sertifikacije organske i tradicionalne hrane, odnosno hrane čije posebne karakteristike proizilaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolaze. Omogućiti besplatnu stručnu podršku poljoprivrednicima i svim proizvođačima organske hrane, edukacije, stručne ekskurzije, posjete sajmovima, određene povlastice u nabavci repromaterijala, sistema za navodnjavanje.  Cilj nam je ići u korak sa vremenom, a vrijeme nam pokazuje da je potražnja za organskom hranom u BiH daleko veća od ponude.

Hitno izvršiti reviziju svih propisa koji uređuju oblast vodoprivrede. Propise, a naročito praksu, neophodno je uskladiti sa neodložnim potrebama u pogledu zaštite od poplava i urediti efikasniji način korišćenja vodnih resursa, a naročito za navodnjavanje, eksploataciju mineralnih sirovina iz riječnih korita i proizvodnju električne energije.

Od prevashodnog je značaja u kojoj mjeri ćemo uspjeti da obnovimo naše selo i poljoprivredu kao osnovno zanimanje onih koji žive u selu. Zato je podizanje nivoa proizvodnje, u sadejstvu sa pronatalitetnim mjerama, od prvorazrednog značaja za obnovu sela kao i čitavog društva Brčko distrikta.

Poljoprivreda

Poljoprivreda i ruralni razvoj