© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Otvoreni distrikt – Cloud district

Važan aspekt naše vizije Brčko distrikta jeste i njegova bezuslovna i kontinuirana modernizacija. Odlučni smo da svojim političkim djelovanjem permanentno radimo na modernizaciji ekonomije, političkog sistema, javne uprave, infrastrukture, obrazovanja, zdravstvenog sistema, kao i svih drugih segmenata koji konstituišu savremeno društvo. Nemamo nikakvu dilemu da Brčko distrikt može da svojim građanima ponudi perspektivu jedino ako prati korak sa vremenom, njeguje dobre tradicije iz prošlosti, ali se oslobađa onih loših, te inovira svoj ukupni sistem.

U tom smislu, jedan od naših važnih političkih projekata jeste „Cloud District“, odnosno „Otvoreni Distrikt“:  Ideja „Otvoreni Distrikt“ stoga upravo i jeste zasnovan na prihvatanju činjenice da značajan broj važnih resursa u Brčko distriktu više nije fizički u Brčko distriktu. Ako želi da bude odgovoran prema sebi, svojoj budućnosti i svojim građanima, Brčko distrikt mora da koristi sve resurse koje ima, ili koje može da ima. Sa svojim postojećim karakteristikama, a pogotovo imajući u vidu negativne trendove, na bilo koji način nećemo biti konkurentni u širim okvirima u narednih deset godina, a ako se negativni demografski procesi nastave pitanje je šta će uopšte od biološke supstance preostati. Zbog toga je neophodno početi koristiti i one resurse koji trenutno nisu ovdje, baš kao što je potrebno biti svjestan i činjenice da ćemo u narednim godinama imati sve više tih resursa u inostranstvu, a ne u samom Brčko distriktu.

Trenutno u Brčko distriktu niko u sistemu ne zna ni približno koliko je mladih i stručnih ljudi otišlo iz Distrikta u inostranstvo. Ne znamo kojih su to oni konkretno stručnih profila, čime se sada bave, u kojim kompanijama rade, u kojim poljima su referentni. Zbog toga je potrebno da se konačno počne voditi računa o tome, odnosno da se uspostave baze podataka o našim ljudskim resursima u inostranstvu.

Na taj način, Distrikt postaje višestruko mobilniji, dinamičniji, otvoreniji i fleksibilniji kada je riječ o hvatanju koraka sa tehnološki i ekonomski razvijenijim sistemima. Poenta je da se preokrene shvatanje da su uspješni ljudi problem, jer ugrožavaju nekoga i nešto, pa ih se zato tako prelako i odričemo, u razmišljanje da su uspješni ljudi upravo osnovni smisao Distrikta, da želimo da znamo ko su oni, gdje žive, šta rade i da se povežemo s njima.

„Otvoreni Distrikt“ mora postati prvo ideja, potom princip funkcionisanja Distrikta, opšte-prihvaćena svijest, a na kraju i administrativno-programski mehanizam koji uvezuje prirodne potencijale Distrikta, njegovu postojeću infrastrukturu i logistiku i kadrove kojima raspolaže, sa našim i drugim ljudima u inostranstvu gdje god oni da žive. Primjera radi, domaći preduzetnik koji je pokrenuo neki posao relativno dobro funkcioniše, radi nekoliko godina i sad mu je potrebno da pređe u sledeću fazu koja podrazumijeva daleko stručnije tehnologe ili inženjere koji su na raspolaganju na domaćem tržištu rada. Za tog preduzetnika moraju znati svi naši ljudi koji žive u inostranstvu i koji su dio “Cloud District” i koji ili imaju reference koje su njemu potrebne ili koji znaju nekoga ko ih ima, pa makar taj neko i nema bilo kakve veze sa Distriktom. Zato je neophodno da kreiramo prvo ideju, a potom i konkretan sistem koji će omogućiti umrežavanje svih tih resursa, ponude i potražnje, te tako optimizovati našu ekonomiju i  uopšte, društveni sistem.

Sistem „Otvoreni Distrikt“ bi sadržavao sve relevantne podatke o prirodnim i turističkim potencijalima Distrikta, o mogućnostima razvijanja organske poljoprivrede.

Kroz projekat „Otvoreni Distrikt“ bi se, nakon opredjeljenja za ovakvu ne samo aktivnost, nego i vrednosni sistem, svaka dimenzija Distrikta kontinuirano usavršavala i poboljšavala. Svijest da svaki dan moramo da se usavršavamo da bismo bili interesantni drugima, ali i da bi nama samima bilo bolje, tjerala bi svakog pojedinca i svaki podsistem u sistemu Distrikta da se neprestano edukuje, unapređuje i prilagođava prema zahtjevima inovativnih ljudi koji žele da postanu dio projekta „Otvoreni Distrikt“. Opet jasno, mi to jedino možemo učiniti ako budemo koristili sveukupno znanje (engl: knowhow) naših ljudi u inostranstvu, dakle umrežavanjem i korišćenjem svih raspoloživih resursa.

 

Otvoreni distrikt - Cloud district

Otvoreni distrikt – Cloud district