© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Kultura

Mjere u oblasti kulture

Strategija Partije demokratskog progresa u oblasti kulture usmjerena je u više pravaca, sa realno sprovodljivim ciljevima.

Mjere koje je neophodno sprovesti obuhvataju sljedeće aktivnosti:

 

1.   Donošenje zakonske regulative i ustrojavanje potrebnih institucija

Kako u Distriktu još uvijek nije donesen, niti stavljen u zakonsku proceduru nijedan zakon iz oblasti kulture, tako se niko u Brčkom zapravo ne bavi kulturnom djelatnošću po zakonima struke, nego djelatnici u kulturi funkcionišu kao  Vladini službenici, odnosno referenti.

PDP će se zalagati za donošenje potrebnih zakona koji će omogućiti da se kultura institucionalizuje, a da institucija funkcioniše na način razumljiv sličnim institucijama u okruženju. Rješenje vidimo u centru za kulturu, sa scenskim i likovnim umjetnostima, bibliotekom i centrom za informisanje. Ovakav centar bi započeo svoj novi vijek sa vlastitim budžetom, programskim savjetom i planiranim programima koji bi bili dobro reklamirani i posjećeni.

2.    Neophodan stručni kadar

Jačanje institucija u kulturi, osim donošenjem zakona, postiže se i zapošljavanjem ili angažovanjem stručnog kadra koji će davati stručno znanje iz svih oblasti u kulturi i tako dizati nivo kulturne svijesti neophodne svakom čovjeku.

U Brčko distriktu naročito je važno:

 • uključiti stručnjake u oblast amaterizma i
 • zapošljavati ili angažovati domaći vrhunski kadar za oblasti za koje stručnjaci postoje. jer brčanske kadrove prepoznaju u drugim sredinama, dok Brčko ne nalazi načina da iskoristi vlastite kadrovske potencijale.

3.    Propagiranje pozitivne kulturne svijesti

 • Kulturnu svijest podižu i šire institucije, udruženja i pojedinci, prvenstveno kroz organizovanje raznih kulturnih događaja u koje treba uključiti što veći broj djece i omladine i na taj način razvijati vaspitni, kulturni i obrazovni put i usmjeravati mlade kroz kulturnu sferu svih dešavanja sa kojima oni imaju dodira.
 • S druge strane ne treba zanemariti starije građane, ni u selu ni u gradu, koji su nosioci i prenosioci kulturnog nasljeđa. Potrebno je omogućiti da se njihova znanja snimaju, arhiviraju i prezentuju kako bi bila vidljiva i upotrebljiva za oblast kulturnog ili seoskog turizma.

4.    Amaterizam – entuzijazam i iskorak ka umjetnosti

 Kao trenutno dominantna oblast u kulturi lokalne zajednice, amaterizam se razvija stihijski i bez kvalitetnih rezultata, te je naročito važno uključiti stručnjake koji će dati potrebne smjernice.

 • Kulturni amaterizam obuhvata najveći dio mlade populacije, ali iako se ulažu ogromna sredstva u tu oblast, Brčko distrikt nema reprezentativne programe koji se baziraju na kulturnom nasljeđu kraja, nego se finansira popularizovanje netačne i ničim opravdane slike nasljeđa drugih krajeva, pa i drugih država. Zanemarivanje svojih korijena i svog tradicionalnog identiteta (sve uz podršku budžeta) stvara lažne stručnjake i njihovo pogubno djelovanje u kulturi u svakom smislu, što za rezultat ima veliku otuđenost kulturne svijesti od čovjeka, a društvo u kojem živimo zbog toga ponire bez borbe da išta promijeni i doprinese boljem sutra u kulturi uopšte.
 • Pozorišna djelatnost mora biti zastupljenija među mladima na način da se omogući mnogo svrsishodnije djelovanje onih koji u tom smislu mogu pružiti stručnu pomoć, kao i onih koji žele da pozorišna scena bude njihov život, odnosno profesija.
 • Povezanost u djelovanju institucija kulture i svih relevantnih kulturnih subjekata, dovodi do sveukupnog poboljšanja i na tome se mora ozbiljno raditi i pružiti svaka podrška u ostvarenju planova u kulturnom stvaralaštvu, posebno amaterizmu jer je tu začetak kulturnog djelovanja svakog pojedinca.

5.   Kulturna politika Partije demokratskog progresa podrazumijeva i:

 •  Insistiranje na statutarnoj i zakonskoj upotrebi ćirilice u svakoj prilici, na svakom mjestu i na svaki način.
 • Izdvajanje budžetskih sredstava za kulturu prema procijenjenim potrebama Brčko distrikta, pri čemu bi se više pažnje obratilo na proizvodnju kulturnih djela nego na kupovinu istih.
 • Organizovanje seminara i adekvatnih predavača na temu – obezbjeđenje sredstava za kulturu iz fondova Evropske unije.
 • Uvođenje u osnovne škole predmeta ,,Kulturno nasljeđe i tradicija“ koji će se izučavati najmanje četiri godine.
 • Ozbiljniji rad na zaštiti kulturnih dobara, prije svega donošenjem zakona o kulturnim dobrima.

6.   Kulturni potencijali Brčko distrikta i njihova (ne)iskorišćenost

 Otkako je 1993. godine postala članica Uneska, Bosna i Hercegovina je ratifikovala niz normativnih instrumenata ove organizacije, uključujući i one koji se u užem smislu odnose na kulturu. Međutim, i dalje ostaje pitanje njihove praktične primjene. Za oblast kulturnog nasljeđa, među tim dokumentima, posebno mjesto zauzimaju konvencije.

Konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa (usvojena 2003. godine, stupila na snagu 2006. godine), Bosna i Hercegovina je ratifikovala 23. februara 2009. godine. Nematerijalno kulturno nasljeđe (NKN) se ispoljava u domenu: usmene tradicije i izražavanja, uključujući i jezik kao pokretač nematerijalnog kulturnog nasljeđa; umjetnosti izvođenja, društvenih praksi, rituala i svečanih događaja; znanja i praksi vezanih za univerzum i tradicionalnih zanata. U fokusu interesovanja je isključivo „živa tradicija“, dakle, kulturne prakse koje su još uvijek prisutne u životu lokalnih zajednica. Za implementaciju ove konvencije zadužena su entitetska ministarstva za kulturu, a za upis na Uneskove liste Državna Komisija za saradnju BiH sa Uneskom. Sa područja Brčko distrikta BiH ne nalaze se elementi NKN ni na jednoj od dvije nacionalne liste koje se vode u Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srpske ili u Federaciji BiH, niti Brčko distrikt BiH ima svoju listu NKN.

Tako kulturno nasljeđe Brčko distrikta koje je raznoliko, bogato i slojevito i zastupljeno u svim domenima koje Konvencija predviđa, ostaje nepravedno skrajnuto, zanemareno i neiskorišćeno za dobrobit stanovništva Distrikta, bez mogućnosti da ikad ijedan elemenat NKN bude kandidovan za Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.

7.   Preduslovi za pozicioniranje Brčko distrikta kao žive kulturne sredine

 Brčko distrikt nema nijedan zakon iz kulture, pa tako i NKN ostaje zakonski neregulisano, što je prva mjera zaštite. PDP će insistirati na donošenju Zakona o kulturnim dobrima ili Zakona o muzejskoj djelatnosti koji bi obuhvatio članove koji se odnose na nematerijalno kulturno nasljeđe što bi omogućilo sprovođenje Konvencije. Sljedeći korak je formiranje Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe što podrazumijeva vođenje registra NKN i malog pratećeg arhiva NKN. Cilj ove akcije je identifikovanje, inventarisanje, evidentiranje i popularizovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa i njihovo dalje plasiranje na Uneskove liste, čime bi bili prepoznati kao kulturni brendovi, a zatim i turističke atrakcije u oblasti lokalne kulture.

Brčko distrikt bi trebalo da ustanovi stalni godišnji kalendar kulturnih zbivanja na osnovu preporuke Savjeta za kulturu u kojem bi bili nezavisni kompetentni stručnjaci iz različitih oblati kulture (scenska, produkcijska, izdavačka, kulturno nasljeđe)  i izdvoji sredstva     na osnovu kategorizacije kulturnih subjekata koji su nosioci takvih kulturnih dešavanja kao i posebnih preporuka koje bi dao Savjet. Želimo da podrškom i promocijom ovakvih kulturnih proizvoda Brčko distrikt pozicioniramo i promovišemo kao mjesto kreativnosti, povezivanja i dobre energije. Neophodno je napraviti Registar djelatnika u kulturi Brčko distrikta kako bi se stekao uvid u bogatstvo kadrova, stvaralaca i umjetnika kojima Distrikt raspolaže što bi i samom Odjeljenju umnogome olakšalo saradnju sa domaćim kadrovima, a što bi na kraju doprinijelo podizanju kulture uopšte na jedan zavidan nivo.

Takođe, treba podržati i konkretne budžetske, infrastrukturne i ostale logističke aktivnosti kako bi Brčko konačno dobilo pozorišnu dvoranu i moderan bioskop. Duboko svjesni činjenice da se Brčko susreće sa brojnim problemima koji imaju konkretne posljedice po elementarnu egzistenciju građana, ipak smatramo da je sveukupan napredak jedne zajednice nemoguć bez afirmacije duha i lijepih umjetnosti. PDP je spreman na svojevrsnu vrstu političkog rizika kako bi ova generacija političara i Brčko distrikt kreirali nešto što se u našem gradu odavno priželjkuje, a što Distrikt zaslužuje.

Podržaćemo neke od etabliranih i uspješnih muzičkih festivala, poput Kolorfesta koji su postali brend Brčkog. Takođe, želimo da pomognemo razvoj novih muzičkih festivala koji će promovisati umjetničku, tradicionalnu, rok i pop muziku. Želimo da Brčko i dalje ima Susrete pozorišta kao reprezentativnu i tradicionalnu manifestaciju koja ima svoju vjernu i brojnu publiku u regionu.

Želimo da afirmišemo proces demokratizacije, demonopolizacije i decentralizacije u kulturi, kulturnom stvaralaštvu, inovacijskim pristupima, kulturnoj raznolikosti i potenciranje važnosti novih tehnologija u stvaralaštvu i komunikaciji. Radićemo aktivno na osnaživanju nezavisne kulturne i kreativne scene i njihove važnosti. Brčko bi trebalo da dobije kulturnu mapu na kojoj će biti naznačene lokacije i termini održavanja svih kulturnih manifestacija, koja bi bila dostupna i u formi aplikacije na mobilnim uređajima.

Kao i drugi gradovi koji vode računa o kulturi i Brčko distrikt i PDP želi kroz afirmaciju kreativnih industrija da poveže kreativce i umjetnike iz našeg grada, zemlje, regije i cijelog svijeta i da im naš grad ponudimo kao otvorenu umjetničko- kulturnu platformu spremnu za afirmaciju njihovih ideja i projekata. Iskustva drugih sredina pokazuju da je takve ljude najlakše pronaći u muzici, pozorištu, filmu, kulturi i umjetnosti uopšte. I zato kad kulturu i umjetnost postavljamo kao jedno od centralnih mjesta našeg programa, to ne činimo zato jer u programu političke partije po difoltu treba da bude rezervisano mjesto i za kulturu. Ne, ideja nije da budemo politički korektni i da pratimo formirane šablone, nego da podstičemo nove i podsjećamo na već željene ideje.

Kultura

Kultura

Ovo je kratki opis.