© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Kултура

Мјере у области културе

Стратегија Партије демократског прогреса у области културе усмјерена је у више праваца, са реално спроводљивим циљевима.

Мјере које је неопходно спровести обухватају сљедеће активности:

 

1.   Доношење законске регулативе и устројавање потребних институција

Како у Дистрикту још увијек није донесен, нити стављен у законску процедуру ниједан закон из области културе, тако се нико у Брчком заправо не бави културном дјелатношћу по законима струке, него дјелатници у култури функционишу као  Владини службеници, односно референти.

ПДП ће се залагати за доношење потребних закона који ће омогућити да се култура институционализује, а да институција функционише на начин разумљив сличним институцијама у окружењу. Рјешење видимо у центру за културу, са сценским и ликовним умјетностима, библиотеком и центром за информисање. Овакав центар би започео свој нови вијек са властитим буџетом, програмским савјетом и планираним програмима који би били добро рекламирани и посјећени.

2.    Неопходан стручни кадар

Јачање институција у култури, осим доношењем закона, постиже се и запошљавањем или ангажовањем стручног кадра који ће давати стручно знање из свих области у култури и тако дизати ниво културне свијести неопходне сваком човјеку.

У Брчко дистрикту нарочито је важно:

 • укључити стручњаке у област аматеризма и
 • запошљавати или ангажовати домаћи врхунски кадар за области за које стручњаци постоје. јер брчанске кадрове препознају у другим срединама, док Брчко не налази начина да искористи властите кадровске потенцијале.

3.    Пропагирање позитивне културне свијести

 • Културну свијест подижу и шире институције, удружења и појединци, првенствено кроз организовање разних културних догађаја у које треба укључити што већи број дјеце и омладине и на тај начин развијати васпитни, културни и образовни пут и усмјеравати младе кроз културну сферу свих дешавања са којима они имају додира.
 • С друге стране не треба занемарити старије грађане, ни у селу ни у граду, који су носиоци и преносиоци културног насљеђа. Потребно је омогућити да се њихова знања снимају, архивирају и презентују како би била видљива и употребљива за област културног или сеоског туризма.

4.    Аматеризам – ентузијазам и искорак ка умјетности

 Као тренутно доминантна област у култури локалне заједнице, аматеризам се развија стихијски и без квалитетних резултата, те је нарочито важно укључити стручњаке који ће дати потребне смјернице.

 • Културни аматеризам обухвата највећи дио младе популације, али иако се улажу огромна средства у ту област, Брчко дистрикт нема репрезентативне програме који се базирају на културном насљеђу краја, него се финансира популаризовање нетачне и ничим оправдане слике насљеђа других крајева, па и других држава. Занемаривање својих коријена и свог традиционалног идентитета (све уз подршку буџета) ствара лажне стручњаке и њихово погубно дјеловање у култури у сваком смислу, што за резултат има велику отуђеност културне свијести од човјека, а друштво у којем живимо због тога понире без борбе да ишта промијени и допринесе бољем сутра у култури уопште.
 • Позоришна дјелатност мора бити заступљенија међу младима на начин да се омогући много сврсисходније дјеловање оних који у том смислу могу пружити стручну помоћ, као и оних који желе да позоришна сцена буде њихов живот, односно професија.
 • Повезаност у дјеловању институција културе и свих релевантних културних субјеката, доводи до свеукупног побољшања и на томе се мора озбиљно радити и пружити свака подршка у остварењу планова у културном стваралаштву, посебно аматеризму јер је ту зачетак културног дјеловања сваког појединца.

5.   Културна политика Партије демократског прогреса подразумијева и:

 •  Инсистирање на статутарној и законској употреби ћирилице у свакој прилици, на сваком мјесту и на сваки начин.
 • Издвајање буџетских средстава за културу према процијењеним потребама Брчко дистрикта, при чему би се више пажње обратило на производњу културних дјела него на куповину истих.
 • Организовање семинара и адекватних предавача на тему – обезбјеђење средстава за културу из фондова Европске уније.
 • Увођење у основне школе предмета ,,Културно насљеђе и традиција“ који ће се изучавати најмање четири године.
 • Озбиљнији рад на заштити културних добара, прије свега доношењем закона о културним добрима.

6.   Културни потенцијали Брчко дистрикта и њихова (не)искоришћеност

 Откако је 1993. године постала чланица Унеска, Босна и Херцеговина је ратификовала низ нормативних инструмената ове организације, укључујући и оне који се у ужем смислу односе на културу. Међутим, и даље остаје питање њихове практичне примјене. За област културног насљеђа, међу тим документима, посебно мјесто заузимају конвенције.

Конвенцију о заштити нематеријалног културног насљеђа (усвојена 2003. године, ступила на снагу 2006. године), Босна и Херцеговина је ратификовала 23. фебруара 2009. године. Нематеријално културно насљеђе (НКН) се испољава у домену: усмене традиције и изражавања, укључујући и језик као покретач нематеријалног културног насљеђа; умјетности извођења, друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја; знања и пракси везаних за универзум и традиционалних заната. У фокусу интересовања је искључиво „жива традиција“, дакле, културне праксе које су још увијек присутне у животу локалних заједница. За имплементацију ове конвенције задужена су ентитетска министарства за културу, а за упис на Унескове листе Државна Комисија за сарадњу БиХ са Унеском. Са подручја Брчко дистрикта БиХ не налазе се елементи НКН ни на једној од двије националне листе које се воде у Центру за нематеријално културно насљеђе Републике Српске или у Федерацији БиХ, нити Брчко дистрикт БиХ има своју листу НКН.

Тако културно насљеђе Брчко дистрикта које је разнолико, богато и слојевито и заступљено у свим доменима које Конвенција предвиђа, остаје неправедно скрајнуто, занемарено и неискоришћено за добробит становништва Дистрикта, без могућности да икад иједан елеменат НКН буде кандидован за Унескову листу нематеријалног културног насљеђа човјечанства.

7.   Предуслови за позиционирање Брчко дистрикта као живе културне средине

 Брчко дистрикт нема ниједан закон из културе, па тако и НКН остаје законски нерегулисано, што је прва мјера заштите. ПДП ће инсистирати на доношењу Закона о културним добрима или Закона о музејској дјелатности који би обухватио чланове који се односе на нематеријално културно насљеђе што би омогућило спровођење Конвенције. Сљедећи корак је формирање Центра за нематеријално културно насљеђе што подразумијева вођење регистра НКН и малог пратећег архива НКН. Циљ ове акције је идентификовање, инвентарисање, евидентирање и популаризовање елемената нематеријалног културног насљеђа и њихово даље пласирање на Унескове листе, чиме би били препознати као културни брендови, а затим и туристичке атракције у области локалне културе.

Брчко дистрикт би требало да установи стални годишњи календар културних збивања на основу препоруке Савјета за културу у којем би били независни компетентни стручњаци из различитих облати културе (сценска, продукцијска, издавачка, културно насљеђе)  и издвоји средства     на основу категоризације културних субјеката који су носиоци таквих културних дешавања као и посебних препорука које би дао Савјет. Желимо да подршком и промоцијом оваквих културних производа Брчко дистрикт позиционирамо и промовишемо као мјесто креативности, повезивања и добре енергије. Неопходно је направити Регистар дјелатника у култури Брчко дистрикта како би се стекао увид у богатство кадрова, стваралаца и умјетника којима Дистрикт располаже што би и самом Одјељењу умногоме олакшало сарадњу са домаћим кадровима, а што би на крају допринијело подизању културе уопште на један завидан ниво.

Такође, треба подржати и конкретне буџетске, инфраструктурне и остале логистичке активности како би Брчко коначно добило позоришну дворану и модеран биоскоп. Дубоко свјесни чињенице да се Брчко сусреће са бројним проблемима који имају конкретне посљедице по елементарну егзистенцију грађана, ипак сматрамо да је свеукупан напредак једне заједнице немогућ без афирмације духа и лијепих умјетности. ПДП је спреман на својеврсну врсту политичког ризика како би ова генерација политичара и Брчко дистрикт креирали нешто што се у нашем граду одавно прижељкује, а што Дистрикт заслужује.

Подржаћемо неке од етаблираних и успјешних музичких фестивала, попут Колорфеста који су постали бренд Брчког. Такође, желимо да помогнемо развој нових музичких фестивала који ће промовисати умјетничку, традиционалну, рок и поп музику. Желимо да Брчко и даље има Сусрете позоришта као репрезентативну и традиционалну манифестацију која има своју вјерну и бројну публику у региону.

Желимо да афирмишемо процес демократизације, демонополизације и децентрализације у култури, културном стваралаштву, иновацијским приступима, културној разноликости и потенцирање важности нових технологија у стваралаштву и комуникацији. Радићемо активно на оснаживању независне културне и креативне сцене и њихове важности. Брчко би требало да добије културну мапу на којој ће бити назначене локације и термини одржавања свих културних манифестација, која би била доступна и у форми апликације на мобилним уређајима.

Као и други градови који воде рачуна о култури и Брчко дистрикт и ПДП жели кроз афирмацију креативних индустрија да повеже креативце и умјетнике из нашег града, земље, регије и цијелог свијета и да им наш град понудимо као отворену умјетничко- културну платформу спремну за афирмацију њихових идеја и пројеката. Искуства других средина показују да је такве људе најлакше пронаћи у музици, позоришту, филму, култури и умјетности уопште. И зато кад културу и умјетност постављамо као једно од централних мјеста нашег програма, то не чинимо зато јер у програму политичке партије по дифолту треба да буде резервисано мјесто и за културу. Не, идеја није да будемо политички коректни и да пратимо формиране шаблоне, него да подстичемо нове и подсјећамо на већ жељене идеје.

Култура

Kултура

Ово је кратки опис.