© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Informaciono društvo

Poseban segment u našoj obrazovnoj politici ima shvatanje da se svijet danas nalazi u digitalnoj fazi. Ekonomija, informacije i obrazovanje su kategorije koje su praktično postale globalne, i to zahvaljujući informatičkoj revoluciji intenziviranoj u poslednjih deset godina. Da bismo razumjeli, a potom i opstali u digitalnoj eri, moramo adaptirati svoj obrazovni sistem činjenici da današnji svijet nije onakav kakav je bio do prije samo deset godina, ali i da će svijet za deset godina biti još različitiji nego što je to danas.

  • Informatizacija javne uprave

S tim u vezi, informatika treba zauzeti posebno mjesto u obrazovnom sistemu Brčko distrikta. Mi informatiku i informacione tehnologije ne doživljavamo samo kao prosti školski predmet, čak ni kao segment obrazovne politike. Naprotiv, informaciono, odnosno digitalno društvo predstavlja našu programsku odrednicuI na ovom mjestu se pokazuje sva koherentnost naše politike: da bismo mogli imati modernu upravu, moramo da implementiramo e-upravu; da bismo mogli implementirati e-upravu, moramo da imamo informatički pismeno stanovništvo. Prema tome, Partija demokratskog progresa je svjesna da nam predstoji 10 ključnih reformskih godina u kojima ćemo naše mlade ljude, sistem i način razmišljanja morati prilagoditi digitalnoj fazi.

Informacione tehnologije predstavljaju ogromnu privrednu razvojnu šansu, i baš zato je važno da naš obrazovni sistem uvaži taj razvojni potencijal.

  • Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija ( IKT)

Brčko distrikt mora da uvaži pravce razvoja modernih tehnologija i ekonomije. Upravo su informacione i komunikacione tehnologije primjer koliko su obrazovanje i privreda, zapravo, povezani i koliko je dugo zanemaren ovaj segment strateškog razvoja. Takođe, upravo na ovom mjestu se pokazuje i dugoročno strateški važnim principijelno opredjeljenje PDP-a za inkluzijom svih društvenih grupa, a pogotovo mladih i inovativnih ljudi, u procese donošenja političkih odluka. Naprosto, apsolutno je nemoguće graditi moderno društvo i istu takvu ekonomiju, zasnovanu na IKT-u, bez mladih, kreativnih, inovativnih i edukovanih ljudi koji se svaki dan usavršavaju na ovom polju.

Budući da smo na polju digitalnog obrazovanja i digitalnog društva kao zajednica potpuni početnici, svi moramo da radimo zajedno kako bismo implementirali ovaj strateški važan posao. Dakle, potrebno je da škole i fakulteti, kompanije i preduzetnici, političari i organi javne uprave, sinergijski rade i svako u svom domenu čini konkretne napretke svaki dan kako bismo uspjeli da ostvarimo ovaj fundamentalno važan cilj za modernizaciju i sveukupan razvoj Brčko distrikta.

Mjere koje treba da omoguće ubrzani razvoj IKT tehnologija su sledeće:

IKT tehnologija treba postati podloga za razvoj pametnog grada;

Posebnim mjerama podržavati fakultete koji pokrivaju IKT segmente da mladima omogućimo obrazovanje za poslove budućnosti;

Bolje opremiti škole i podsticati istraživački tip učenja, a ne puko pamćenje činjenica. Samo uvođenje predmeta informatika nije i ne može biti dovoljno za kreiranje modernog obrazovanja i konkurentne digitalne ekonomije;

Ukinuti sve parafiskalne namete da bi se start-apovi (engl: start–up) u ovoj oblasti brže razvijali i stvarali dodatnu vrijednost;

Razviti infrastrukturu za masovno korišćenje elektronskih usluga;

Stvoriti uslove za lakše osnivanje IT centara;

Pokretanje start-up centara kroz poslovne inkubatore koji olakšavaju razvoj poslovne ideje u biznis;

Subvencionisanje i poreske olakšice za pokretanje biznisa iz IT oblasti;

Zakonsko definisanje i zaštita statusa frilens rada kroz radni staž i zdravstveno osiguranje;

Osavremenjavanje obrazovnog sistema jačanjem informatičkih gimnazija i web tehnologija;

Zakonsko omogućuvanje srednjoškolcima iz računarske struke da stiču iskustvo kroz zapošljavanje na nepuno vrijeme, odnosno plaćena praksa;

Finansiranje i sufinansiranje profesionalne obuke i usavršavanja kroz razne vidove treninga, seminara, studijskih posjeta itd.

Informaciono društvo

Informaciono društvo