© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Информационо друштво

Посебан сегмент у нашој образовној политици има схватање да се свијет данас налази у дигиталној фази. Економија, информације и образовање су категорије које су практично постале глобалне, и то захваљујући информатичкој револуцији интензивираној у последњих десет година. Да бисмо разумјели, а потом и опстали у дигиталној ери, морамо адаптирати свој образовни систем чињеници да данашњи свијет није онакав какав је био до прије само десет година, али и да ће свијет за десет година бити још различитији него што је то данас.

  • Информатизација јавне управе

С тим у вези, информатика треба заузети посебно мјесто у образовном систему Брчко дистрикта. Ми информатику и информационе технологије не доживљавамо само као прости школски предмет, чак ни као сегмент образовне политике. Напротив, информационо, односно дигитално друштво представља нашу програмску одредницуИ на овом мјесту се показује сва кохерентност наше политике: да бисмо могли имати модерну управу, морамо да имплементирамо е-управу; да бисмо могли имплементирати е-управу, морамо да имамо информатички писмено становништво. Према томе, Партија демократског прогреса је свјесна да нам предстоји 10 кључних реформских година у којима ћемо наше младе људе, систем и начин размишљања морати прилагодити дигиталној фази.

Информационе технологије представљају огромну привредну развојну шансу, и баш зато је важно да наш образовни систем уважи тај развојни потенцијал.

  • Развој информационо-комуникационих технологија ( ИКТ)

Брчко дистрикт мора да уважи правце развоја модерних технологија и економије. Управо су информационе и комуникационе технологије примјер колико су образовање и привреда, заправо, повезани и колико је дуго занемарен овај сегмент стратешког развоја. Такође, управо на овом мјесту се показује и дугорочно стратешки важним принципијелно опредјељење ПДП-а за инклузијом свих друштвених група, а поготово младих и иновативних људи, у процесе доношења политичких одлука. Напросто, апсолутно је немогуће градити модерно друштво и исту такву економију, засновану на ИКТ-у, без младих, креативних, иновативних и едукованих људи који се сваки дан усавршавају на овом пољу.

Будући да смо на пољу дигиталног образовања и дигиталног друштва као заједница потпуни почетници, сви морамо да радимо заједно како бисмо имплементирали овај стратешки важан посао. Дакле, потребно је да школе и факултети, компаније и предузетници, политичари и органи јавне управе, синергијски раде и свако у свом домену чини конкретне напретке сваки дан како бисмо успјели да остваримо овај фундаментално важан циљ за модернизацију и свеукупан развој Брчко дистрикта.

Мјере које треба да омогуће убрзани развој ИКТ технологија су следеће:

ИКТ технологија треба постати подлога за развој паметног града;

Посебним мјерама подржавати факултете који покривају ИКТ сегменте да младима омогућимо образовање за послове будућности;

Боље опремити школе и подстицати истраживачки тип учења, а не пуко памћење чињеница. Само увођење предмета информатика није и не може бити довољно за креирање модерног образовања и конкурентне дигиталне економије;

Укинути све парафискалне намете да би се старт-апови (енгл: start–up) у овој области брже развијали и стварали додатну вриједност;

Развити инфраструктуру за масовно коришћење електронских услуга;

Створити услове за лакше оснивање IT центара;

Покретање start-up центара кроз пословне инкубаторе који олакшавају развој пословне идеје у бизнис;

Субвенционисање и пореске олакшице за покретање бизниса из IT области;

Законско дефинисање и заштита статуса фриленс рада кроз радни стаж и здравствено осигурање;

Осавремењавање образовног система јачањем информатичких гимназија и web технологија;

Законско омогућување средњошколцима из рачунарске струке да стичу искуство кроз запошљавање на непуно вријеме, односно плаћена пракса;

Финансирање и суфинансирање професионалне обуке и усавршавања кроз разне видове тренинга, семинара, студијских посјета итд.

Информационо друштво

Информационо друштво