© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Predsjedništvo

Predsjedništvo opštinskog odnosno gradskog odbora je političko-izvršni organ odbora.

Predsjedništvo:

 • je odgovorno za sprovođenje odluka opštinskog, odnosno gradskog odbora i drugih organaPDP-a,
 • priprema sjednice opštinskog, odnosno gradskog odbora i izvršava njegove odluke,
 • predlaže listu kandidata za lokalne izbore,
 • predlaže kandidate za partijske organe i tijela opštinskom, odnosno gradskom odboru,
 • sprovodi tekuću političku aktivnost opštinskog odnosno gradskog odbora PDP-a,
 • na zahtjev Predsjedništva, podnosi pismeni izvještaj Predsjedništvu PDP-a o radu i stanju u odboru i drugim pitanjima,
 • po potrebi osniva službu za administrativno-finansijske poslove,
 • priprema prijedlog finansijskog plana odbora,
 • priprema prijedlog izbornog programa,
 • donosi odluku o finansiranju u skladu sa Pravilnikom o finansiranju PDP-a,
 • raspolaže materijalno-finansijskim sredstvima u okviru plana,
 • koordinira rad klubova odbornika i odbornika u lokalnim skupštinama,
 • prati i nadzire rad radnih tijela, komisija i savjeta,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri opštinski odnosno gradski odbor.