© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Предсједништво

Предсједништво општинског односно градског одбора је политичко-извршни орган одбора.

Предсједништво:

 • је одговорно за спровођење одлука општинског, односно градског одбора и других органаПДП-а,
 • припрема сједнице општинског, односно градског одбора и извршава његове одлуке,
 • предлаже листу кандидата за локалне изборе,
 • предлаже кандидате за партијске органе и тијела општинском, односно градском одбору,
 • спроводи текућу политичку активност општинског односно градског одбора ПДП-а,
 • на захтјев Предсједништва, подноси писмени извјештај Предсједништву ПДП-а о раду и стању у одбору и другим питањима,
 • по потреби оснива службу за административно-финансијске послове,
 • припрема приједлог финансијског плана одбора,
 • припрема приједлог изборног програма,
 • доноси одлуку о финансирању у складу са Правилником о финансирању ПДП-а,
 • располаже материјално-финансијским средствима у оквиру плана,
 • координира рад клубова одборника и одборника у локалним скупштинама,
 • прати и надзире рад радних тијела, комисија и савјета,
 • обавља и друге послове које му повјери општински односно градски одбор.