© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Predsjednik

Predsjednik opštinskog, odnosno gradskog odbora:

  • predstavlja i zastupa odbor,
  • učestvuje u radu regionalnog odbora,
  • predlaže kandidate za organe i tijela PDP-a predsjedništvu opštinskog, odnosno gradskog odbora i opštinskom, odnosno gradskom odboru,
  • predlaže dnevni red, saziva i predsjedava sjednicama opštinskog odnosno gradskog odbora,
  • ostvaruje redovnu komunikaciju sa regionalnim i Glavnim odborom, te članovima Predsjedništva,
  • predlaže opštinskom, odnosno gradskom odboru dopunu do jedne trećine njegovog članstva,
  • pokreće disciplinski postupak i predlaže sankcije za članove PDP-a iz opštinske, odnosno gradske organizacije predsjedništvu opštinskog, odnosno gradskog odbora.