© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Предсједник

Предсједник општинског, односно градског одбора:

  • представља и заступа одбор,
  • учествује у раду регионалног одбора,
  • предлаже кандидате за органе и тијела ПДП-а предсједништву општинског, односно градског одбора и општинском, односно градском одбору,
  • предлаже дневни ред, сазива и предсједава сједницама општинског односно градског одбора,
  • остварује редовну комуникацију са регионалним и Главним одбором, те члановима Предсједништва,
  • предлаже општинском, односно градском одбору допуну до једне трећине његовог чланства,
  • покреће дисциплински поступак и предлаже санкције за чланове ПДП-а из општинске, односно градске организације предсједништву општинског, односно градског одбора.