© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Odbor

Opštinski i gradski odbori PDP-a osnivaju se na nivou opštine, odnosno grada. Odgovorni su Glavnom odboru, Predsjedništvu, odnosno Predsjedniku PDP-a.

Opštinski odnosno gradski odbor :

 • bira predsjednika, potpredsjednike i članove predsjedništva,
 • rukovodi radom PDP-a u opštini, odnosno gradu,
 • utvrđuje listu kandidata za lokalne izbore,
 • bira predsjednika kluba odbornika,
 • predlaže kandidate za načelnike i gradonačelnike kadrovskoj komisiji koja prijedlog prosleđuje Predsjedništvu PDP-a na usvajanje.
 • predlaže kandidate za opšte izbore,
 • predlaže listu kandidata za partijske organe i tijela,
 • utvrđuje političke stavove o pitanjima od značaja za djelovanje opštinskog i gradskog odbora,
 • predlaže delegate za Sabor PDP-a,
 • vrši popunu svojih članova do jedne trećine na prijedlog predsjednika opštinskog, odnosno gradskog odbora,
 • neposredno organizuje, provodi i odgovoran je za izborne aktivnosti i rezultat na izborima,
 • predlaže i uz prethodnu saglasnost Predsjedništva PDP-a donosi odluke o koalicijama sadrugim partijama i koalicijama na lokalnom nivou,
 • donosi finansijski plan i usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju opštinskog odnosno gradskog odbora,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu opštinskih, odnosno gradskih funkcionera PDP-a,
 • odlučuje u prvom stepenu kod postupaka o disciplinskoj odgovornosti članova na području opštine ili grada u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti PDP-a,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • u periodu između dva sabora razmatra i donosi odluke o promjenama u unutrašnjoj organizaciji, kada se za tim ukaže potreba,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere organi PDP-a.