© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Синиша Голић: Циљ наших мјера за очување радних мјеста је осигурати исплату минималних плата


pdpbrcko - 31 марта, 2020 - 0 comments

Будући да привреда Брчко дистрикта већ трпи изузетно тешке посљедице постојећег стања, сматрамо да је под хитно потребно донијети одређене мјере које ће помоћи њеној ревитализацији. Без тога ће нам привреда ускоро колабирати, а одмах потом ће колабирати и наш здравствени систем, као и све наше институције, што је највећа опасност са којом се тренутно суочавамо. Због тога предлажемо сљедећи сет конкретних мјера чији је примарни циљ чување привреде и спријечавање отказа радницима запосленим у оним пословним субјектима којима је забрањен или ограничен рад:

– Под хитно усвајање мјере која значи да се ПДВ плаћа на крају мјесеца. За најугроженије привредне субјекте потребно је размотрити опцију ослобађања плаћања дијела ПДВ-а, или пролонгирања плаћања до тренутка успостављања пуне пословне активности.

–  Осигурати исплату износа минималне плате за све раднике у оним пословним субјектима којима је због одлуке Владе забрањен рад, и то за цијели период трајања такве одлуке Владе, те да тај износ буде у потпуности ослобођен плаћања пореза и доприноса.

– Усвајање мјера да доприноси за раднике у привредним субјектима којима је обустављен рад буду значајно смањени. Уколико криза потраје потребно је размотрити мјеру потпуног ослобађања плаћања пореза и доприноса на плате радника, а како би ти радници остали у радном односу, што сматрамо да је примарни циљ. Друга опција за разматрање може бити да се дио пореза и доприноса плаћа, те
да тај износ плаћених пореза и доприноса касније буде третиран као порески одбитак код плаћања пореза на добит.

– Умањење основног дијела (паушала) за плаћање рачуна комуналија за оне пословне субјекте који или не раде или су посебно погођени овом кризом (рачуни електричне енергије, топлотне енергије и други рачуни комуналија).

– Потребно донијети мјеру да се за период трајања забране рада свим пословним субјектима на које се та забрана односи пропорционално смањи плаћање свих мјесечних и годишњих комуналних накнада и такси.

Related posts