© 2020, PDP site Brčko, All right reserved.

Подржавамо успостављање регистра запослених у јавном сектору Брчко дистрикта


pdpbrcko - 19 маја, 2020 - 0 comments

„Залажемо се за доношење прописа којима се успоставља потпуно транспарентан, контролисан и ефикасан систем управљања расположивим људским ресурсима у јавном сектору“, рекао је Синиша Голић, предсједник ПДП Брчко и посланик, истичући подршку Одлуци о успостављању Регистра запослених и регистра именованих лица у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима коју је донијела Влада Брчко дистрикта.

Голић је истакао да транспарентност података о запосленим у органима управе и институцијама смањује могућност злоупотреба и повећава повјерење грађана у рад органа јавне управе и институција, уз могућност предлагања закључка у циљу унапређења наведене одлуке.

Он је такође подсјетио да је прошле године Скупштина Брчко дистрикта, на приједлог Партије демократског прогреса Брчко, усвојила Декларацију о унапређењу  информатизације Брчко дистрикта, а у циљу ефикаснијег функционисања јавне управе.

„ПДП Брчко се залаже за инфоматизацију цјелокупног система и стварање модерне управе и информационог друштва. То нам свима мора бити императив, уколико желимо да имамо ефикасну јавну управу“, закључио је Голић.

Related posts